Bijscholing

Elk jaar organiseert de Buteyko Academie een BTN-bijscholingsdag


Het is altijd leuk elkaar weer te zien (de BTN heeft ongeveer 60 leden). We bespreken het laatste Buteyko nieuws. En we behandelen een aantal specifieke onderwerpen (vaak op basis van waar de leden behoefte aan hebben),  zoals:


  • Werken met slaapapneu-patiënten die een CPAP gebruiken.
  • Werken met mensen met zware longemfyseem.
  • Werken met diabetespatiënten.
  • Werken met mensen met een burn-out.
  • Andere ademhalingstherapieën naast Buteyko. 

Naast de BTN-bijscholingsdagen zijn er ongeveer 5 Zoom-sessies per jaar waarvoor we steeds een spreker uitnodigen die over een bepaald onderwerp praat.