Bijscholing

Elk jaar organiseert de Buteyko Academie twee BTN-dagen


Het is altijd leuk elkaar weer te zien (de BTN heeft ongeveer 70 leden). We bespreken het laatste Buteyko nieuws. En we behandelen  een aantal specifieke onderwerpen (vaak op basis van waar de leden behoefte aan hebben),  zoals:


  • Werken met slaapapneupatiënten die een CPAP gebruiken.
  • Werken met mensen met zware longemfyseem.
  • Werken met diabetespatiënten.
  • Werken met mensen met een burn-out.
  • Andere ademhalingstherapieën naast Buteyko.