De Opleiding tot Buteyko Therapeut

Het doel van de opleiding

Het doel van de opleiding is dat je leert op een professionele en zelfstandige manier als Buteyko Therapeut te werken. 


Het is verstandig eerst mensen te begeleiden met relatief eenvoudig op te lossen klachten, zoals astma, hooikoorts, allergie, gebrek aan energie, slaapproblemen, en allerlei vage hyperventilatieklachten. Zo heb je als beginnend therapeut snel succes, en kan je daarna stap voor stap je expertise verder uitbouwen.


Maar je kan het niet altijd sturen. Wanneer je cursisten krijgt met meer complexe klachten (zoals slaapapneu met een CPAP of ernstige longemfyseem), neem je contact op met de Buteyko Academie. We zullen je dan begeleiden bij deze wat moeilijker gevallen.


>>> Overzicht van de ziektes waarmee we werkenPatrick McKeown van de Buteyko Academie

De vier blokken

De opleiding tot Buteyko Therapeut  bestaat uit 8 contactdagen, waarin we bij elkaar komen in Ede. De contactdagen zijn verdeeld over vier  blokken. De nadruk van de vier blokken ligt op de praktijk, op het begeleiden van cursisten.


 • Blok 1 (De Buteyko oefeningen). Een blok van 3 contactdagen. We gaan  uitgebreid in op alle Buteyko oefeningen.

 • Blok 2 (Theorie en ziektes). Een blok van 2 contactdagen. We kijken naar de ademhaling en  de theorie achter de Buteyko Methode. Tevens wordt gekeken hoe men met een groot aantal ziektes omgaat, zoals astma, bronchitis, hooikoorts, slaap apneu, longemfyseem, chronische vermoeidheid en allergie.

 • Blok 3 (Levensstijl en praktijkvoering). Een blok van 2 contactdagen. Tijdens dit blok kijken we naar allerlei gedragsaspecten die de ademhaling sterk kunnen beïnvloeden, zoals sport, slaap, voeding, hoesten, praten. Daarnaast kijken we naar hoe we de Buteyko cursus geven aan volwassenen en kinderen. Tevens wordt er gekeken naar hoe men een succesvolle praktijk opbouwt.

  Tijdens Blok 1 t/m 3 leggen we de basis: daarna kan je direct aan de slag als Buteyko Therapeut. Je krijgt tijdens Blok 1 t/m 3 tevens toegang tot de Nederlandstalige Portal van de Buteyko Academie, met alle schriftelijke materialen die je nodig hebt, vele  video's en andere relevante  informatie.

 • Blok 4 (Patrick McKeown). Een blok van 1 contactdag (en veel zelfstudie). Voor het afsluitende Blok 4 werken we met het materiaal van Patrick McKeown uit Ierland. Patrick is één van de meest ervaren en gezaghebbende Buteyko Therapeuten ter wereld. Tijdens Blok 4 krijg je toegang tot de Engelstalige Portal van Patrick, met daarop o.a. alle video's die hij gebruikt tijdens zijn Engelstalige opleiding. Een gedeelte van Blok 4 bestaat daarom uit het zelfstandig bestuderen en bekijken van dit materiaal. Die worden daarna samen met Dick Kuiper besproken (in het Nederlands, wat erg fijn is, zal je merken). tijdens een speciale contactdag.

  Een half jaar na Blok 4 wordt er een terugkomdag georganiseerd om ervaringen met het begeleiden van cursisten uit te wisselen.


Het opleidingstraject

Buteyko Therapeut worden bestaat uit een aantal stappen.


 • Stap 1. De eerste 7 contactdagen van de opleiding (Blok 1, 2 &3) volgen.

 • Stap 2. Je kan al na die eerste 7 dagen al met cursisten gaan werken. Wij zullen je hierbij begeleiden: je kan met al je vragen bij ons terecht.
   
 • Stap 3. Na een paar maanden van ervaring opdoen kijken we naar de opleiding zoals Patrick McKeown die geeft. Een gedeelte is zelfstudie (waarbij je toegang krijgt tot zijn Engelstalige Portal) en we hebben dan 1 contactdag waarbij we zijn materiaal (in het Nederlands) bespreken..

 • Stap 4. Je schrijft van 10 cursisten een beknopt cliënt-rapport, en stuurt dat voor feedback naar ons op.

 • Stap 5. De opleiding wordt tenslotte afgesloten met een mondeling examen (via Zoom) en een diploma.


Handboek

De Buteyko Therapeuten die we opleiden ontvangen een Buteyko Handboek. Het handboek (ongeveer 300 bladzijden) is bedoeld als naslagwerk bij het geven van Buteyko cursussen en het begeleiden van cursisten.


In het handboek wordt o.a. uitgebreid ingegaan op fysiologische kennis van de ademhaling, chronische hyperventilatie, de Buteyko cursus voor volwassenen en kinderen, en allerlei vragen die je kan krijgen wanneer je begint met het begeleiden van cursisten.

Buteyko Academie Handboek omslag

Het handboek maakt je leven als Buteyko Therapeut een stuk gemakkelijker. Dit is wat Edwin onlangs in een email schreef:


"Ik ben het handboek weer eens aan het doorlezen. Wat heb je dat toch duidelijk en helder neergezet. Buteyko is al helder, maar zoals je het in het boek hebt gezet stroomt de info als het ware vanzelf binnen bij mij."


>>> Klik hier voor de inhoudpagina van het Handboek


>>> En hier voor Hoofdstuk 6 - Bladzijden 1o t/m 14 ("Hoe leg je de Neusopener uit")


OLE

Tijdens de opleiding krijgt toegang tot de digitale OLE (Online Learning Environment) die we voor leden van Buteyko Therapeuten Nederland (BTN) gemaakt hebben. 


Daarin vindt je heel veel informatie (zoals achtergronden bij de Buteyko Methode, verwijzingen naar wetenschappelijk onderzoek, informatie over de ziektes waarmee we werken, de PowerPoints die tijdens  de opleiding gebruikt worden, Zoom-opnames van sessies met Patrick, etc, etc).


Verder krijg je tijdens Blok 4 van onze opleiding opleiding toegang tot de Engelstalige OLE van Patrick McKeown, die hij opgezet heeft voor de mensen die hij opgeleid heeft. 


OLE Buteyko therapeuten

Cursusmaterialen

Je ontvangt de documenten die je voor het succesvol en professioneel verzorgen van een Buteyko cursus nodig hebt. Zoals:


 • Twee Buteyko Werkboeken (we hebben een werkboek voor volwassenen (50 bladzijden), en een werkboek speciaal voor kinderen (40 bladzijden).


>>> Klik hier voor bladzijde 6, 7 en 8 van het Buteyko Werkboek voor volwassen (met uitleg over de Controle Pauze)

Buteyko Werkboek voorkant

 • Ongeveer 90 A3 Cursus vellen die je bij geven van een individuele cursus of een groepscursus, kan gebruiken.

  V
  eel van onze therapeuten vinden deze vellen bijzonder nuttig als geheugensteuntje bij wat ze gaan vertellen, zeker als ze pas beginnen met het begeleiden van cursisten.

  Werk je liever met een beamer:  we hebben de cursus ook als PowerPoint presentatie.

A3 Cursus vellen Buteyko Cursus

 • Een Intakeformulier voor je cursisten.

 • Een aantal Factsheets die je kan uitdelen aan cursisten en die elk een specifieke vraag beantwoorden (zoals "Waarom helpt Buteyko bij Longemfyseem?" of "Wat kan ik doen aan kalknagels?").

Intakeformulier en Factsheets

Buteyko Therapeuten Nederland

Al na de eerste 7 opleidingsdagen, kan je lid worden van Buteyko Therapeuten Nederland (BTN). 


Deze organisatie zorgt o.a. voor kwaliteitsbewaking, bijscholing, en verdere ontwikkeling van Buteyko materialen (zoals de Buteyko werkboeken).


Therapeuten die aangesloten zijn bij de BTN kunnen dit logo voeren.

Logo Buteyko Therapeuten Nederland

De BTN heeft een eigen website, waar haar therapeuten vermeld staan. Via deze website kunnen potentiële cursisten je vinden.:


>>> www.buteykotherapeuten.nl


Daarnaast is er een besloten LinkedIn en Facebook groep waar BTN-ers informatie kunnen delen en we vragen beantwoorden.


En we hebben regelmatig Zoom-sessies waarin we elke keer een onderwerp uitdiepen. En je kan als BTN-lid alle Zoom-sessies die Patrick organiseert bijwonen.  


Buteyko Therapeuten Nederland Website BTN

Docenten

De hoofddocent bij de Buteyko Academie is Dick Kuiper (van het Buteyko Instituut Nederland). 


Dick is de meeste ervaren Nederlandse Buteyko Therapeut, en heeft met een groot aantal internationale Buteyko Therapeuten samengewerkt. Zoals Christopher Drake (de eerste westerse Buteyko therapeut) en Vladimir Sukhonosov (hij was Hoofd Opleidingen voor Buteyko in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw). Dick heeft bijna 20 jaar ervaring als Buteyko Therapeut.


Dick verzorgt Blok 1, 2 en 3. Blok 4 wordt door Patrick McKeown verzorgt, met ondersteuning van Dick.


>>> Profiel van Dick Kuiper


Blok 4 concentreert zich op de opleiding zoals die gegeven wordt door de Ierse Buteyko Therapeut Patrick McKeown. Patrick is een ex-astmapatiënt, en internationaal gezien de bekendste en meest actieve Buteyko Therapeut. Hij is opgeleid door Professor Buteyko zelf in Moskou. 


Patrick heeft een groot aantal boeken over de Buteyko Methode geschreven. .


>>> Profiel van Patrick McKeown


Praktische details 

De volgende opleiding start op woensdag 21 juni 2023. De data van de eerste 7 contactdagen (Blok 1, 2 en 3) zijn:


Blok 1:  Woensdag 21 juni, donderdag 22 juni  & vrijdag 23 juni 2023.


Blok  2:  Dinsdag 27 juni  & woensdag 28 juni 2023.


Blok 3:  Donderdag 6 juli & vrijdag 7 juli  2023.


We komen bij elkaar in een zaal in Ede. De contactdagen beginnen om 10.00 uur en zijn tussen 17.00 en 18.00 uur afgelopen.


Na deze eerste zeven dagen heb je voldoende ervaring om met cursisten te gaan werken. 


Na de zomervakantie gaan we met het materiaal van Patrick McKeown aan de slag (Blok 4). Je krijgt toegang tot zijn portal. En we gaan zijn Manual en video's op maandag 25 september bespreken. Afhankelijk van de voorkeur van de groep wordt dat óf een dag in Ede óf een dag via Zoom.


De totale investering voor  de opleiding bedraagt € 3.497 (= incl BTW). (Deelnemers aan een Buteyko cursus betalen ongeveer € 350, dus met 10 betalende cursisten heb je deze investering er uit).


Early Bird aanbieding


Er kunnen 14 mensen deelnemen aan de opleiding. Meestal is de opleiding snel vol (in 2022 hebben we opleiding zelfs twee keer gegeven omdat er zoveel belangstelling was). Wanneer de opleiding van maart 2023 snel volloopt, kan het zijn dat we ook het najaar van 2023 een tweede opleiding geven.


We werken altijd met een  Early Bird aanbieding om snel zekerheid te hebben dat we voldoende deelnemers hebben en de opleiding door kan gaan. Wat betekent dat deze  deelnemers geen € 3.497, maar € 2.997 (= incl BTW) betalen.


De Early Bird aanbieding geldt voor de eerste 8 mensen die zich aanmelden voor de opleiding.. 


Er kan (na overleg) in termijnen betaald worden.


>>> Naar de aanmelding


Early Bird aanbieding Buteyko Academie

Samenvatting

Effectieve therapie

Je gaat werken met een bewezen effectieve therapie, die spectaculaire resultaten geeft bij een groot aantal uiteenlopende klachten. 

Buteyko Therapeuten Patrick McKeown en Dick Kuiper

Je wordt opgeleid door 2 zeer ervaren Buteyko Therapeuten

De docenten zijn Dick Kuiper en Patrick McKeown. Ze hebben gezamenlijk 43 jaar Buteyko ervaring (en Patrick is door Buteyko zelf opgeleid).


Op de praktijk gerichte contactdagen

De opleiding bestaat uit 8 contactdagen, verspreid over 4 blokken. Tijdens Blok 1 t/m 3 leer je hoe je als therapeut met cursisten werkt. 

Buteyko cursus

Eind april 2023 kan je al werken als Buteyko Therapeut

Na Blok 3 heb je voldoende geleerd om direct als Buteyko Therapeut aan de slag te gaan. Tijdens Blok 4 brengen we verdieping aan.

Buteyko Therapeuten Nederland website en Handboek

Blijvende ondersteuning

Je krijgt een uitgebreid Handboek, en je kan altijd met al je vragen bij Dick en Patrick terecht. Je kan lid worden van de BTN. Je kan dan gebruik blijven maken van onze OLE's. Wanneer je wilt, kan je op de website van de BTN komen te staan. 

Buteyko Werkboek voor het geven van een Buteyko cursus

De cursusmaterialen 

Je krijgt toegang tot alle materialen die je nodig heb voor het geven van een succesvolle Buteyko cursus, zoals de Buteyko Werkboeken.

Aanmelding

De volgende opleiding begint woensdag 22 maart  2023. Er kunnen 14 personen meedoen. De opleiding gaat door bij 8 deelnemers.


Wil je deelnemen? 


>>> Ga naar de Aanmelding


Ben je geïnteresseerd en wil je op de hoogte gehouden van ontwikkelingen bij de Buteyko Academie (zoals toekomstige opleidingen)?