De Buteyko Academie

Missie

De Buteyko Academie is in 2008 opgericht door Dick Kuiper. Dick werkt sinds 2000 als Buteyko Therapeut. Ex-cursisten, en mensen werkzaam in de (para)medische sector, vroegen hem steeds vaker of hij een opleiding tot Buteyko Therapeut kon verzorgen.

 

In 2008 ging de eerste Nederlandse Opleiding tot Buteyko Therapeut van start. Sindsdien heeft de Buteyko Academie meer dan 120 Nederlanders en ongeveer 10 Belgen opgeleid tot Buteyko Therapeut. 


De missie van de Buteyko Academie is: 


  • Nederlandse en Belgische Buteyko Therapeuten opleiden (en blijvend ondersteunen) zodat ze de kennis en vaardigheden bezitten die nodig is voor het goed en effectief begeleiden van cursisten die de Buteyko Methode gebruiken om hun ziektesymptomen die veroorzaakt worden door chronische hyperventilatie, te overwinnen.


De Buteyko Academie verzorgt 1 of 2 keer per jaar de opleiding tot Buteyko Therapeut.

 

De opleiding en de BTN

Buteyko Academie Opleiding

De opleiding

De Buteyko Academie verzorgt een gedegen opleiding
tot Buteyko Therapeut

Buteyko Therapeuten Nederland

De BTN

Opgeleide therapeuten kunnen zich aansluiten bij Buteyko Therapeuten Nederland (BTN)

Buteyko Therapeuten Nederland BTN Website

Website

De BTN heeft haar eigen website zodat haar leden gemakkelijk gevonden worden

Buteyko Academie Bijscholing

Bijscholing

De Buteyko Academie verzorgt de bijscholing (o.a. via Zoom en een jaarlijks congres)