Buteyko Therapeuten Nederland

De BTN

De  BTN (Buteyko Therapeuten Nederland) is de grootste organisatie voor Nederlandse (en Belgische) Buteyko therapeuten, met ongeveer 70 leden. De BTN is opgericht door Dick Kuiper, is onderdeel van de Buteyko Academie, en opereert zonder gekozen bestuur. Het heeft dan ook geen leden, en is geen beroepsvereniging.


Wel is de BTN een open organisatie waarbij de deelnemende therapeuten van harte uitgenodigd worden mee te denken en helpen bij het verbeteren van de organisatie. 


Doel BTN

De BTN is opgericht om de aangesloten therapeuten te ondersteunen bij hun Buteyko werkzaamheden, en daarbij zorg te dragen dat de cursus die zij aanbieden van een hoge kwaliteit is.


De focus ligt op 3 deelgebieden: (1) een positieve leeromgeving creëren (zodat therapeuten hun kennis en vaardigheden verder kunnen verdiepen), (2) gezamenlijke marketing (de naamsbekendheid van de Buteyko Methode onder een breed publiek vergroten), (3) kwaliteitsborging (verzekeren dat cursisten bij BTN-leden goede zorg krijgen). 


1. Positieve leeromgeving

De BTN organiseert allerlei activiteiten waardoor de aangesloten Buteyko therapeuten hun ademhaling-gerelateerde kennis kunnen verdiepen. 


Maandelijkse Zoom-sessies 

Elke maand hebben we een gezamenlijke Zoom-sessie waarbij  een specifiek onderwerp wordt uitgediept. Deze Zoom-sessies worden opgenomen, zodat iedereen ze laten nog eens rustig kan terugkijken.


Zoomsessies Buteyko Therapeuten Nederland


Om een indruk te geven, in 2021 hebben we het toto nu toe onder anderen gehad over:

  • Corona & Buteyko
  • Reinigingsreacties
  • De Wim Hof methode & Buteyko
  • Slaapapneu
  • Yoga & Buteyko
  • Hoe te werken met Long-COVID patiënten


Nieuwsbrief

Elke 3 maanden geeft de BTN een eigen digitale Nieuwsbrief uit, speciaal bedoeld voor haar therapeuten.


Besloten BTN Facebook groep

De BTN heeft een besloten Facebook groep voor haar leden. Hier kunnen de leden informatie delen, elkaar vragen stellen, etc.


Twee studiemiddagen

Twee keer per jaar is er een studiemiddag. Wanneer het vanwege de coronacrisis kan, komen we centraal in het land bij elkaar. Anders werken we via Zoom. Tijdens de eerste studiedag van 2021 hebben we o.a. uitgebreid gekeken naar slaapapneu en slapen (met slaapgoeroe Floris Wouterson als gastspreker).2. Gezamenlijke marketing 

De BTN vergroot de naamsbekendheid van de Buteyko Methode onder een breed publiek. Het hoopt daarmee dat meer cursisten die baat hebben bij het leren van een rustige ademhaling hun weg vinden naar een BTN therapeut. Tevens kan de BTN fungeren als een gezamenlijke stem naar de (para)medische wereld, zoals huisartsen en specialisten. Het doet dit o.a. door de website www.buteykotherapeuten.nl.


null3. Kwaliteitsborging 

Een aandachtspunt van de BTN is te verzekeren dat cursisten bij BTN-leden goede zorg krijgen. Daarvoor is een systeem voor kwaliteitsborging ontworpen. Zo wordt van de aangesloten therapeuten verwacht dat ze aan een minimaal aantal BTN activiteiten deelnemen, en jaarlijks een aantal  cliënt-rapporten inleveren.  


Lid worden

Na het volgen van Blok 1, 2 en 3 (de eerste 7 opleidingsdagen) kan je lid worden van Buteyko Therapeuten Nederland (BTN).


Therapeuten die aangesloten zijn bij de BTN herken je aan dit logo.


De jaarlijkse bijdrage voor deelname aan de BTN ligt voor 2021 op € 250. 


Aangesloten bij Buteyko Therapeuten Nederland