arrow_drop_up arrow_drop_down

Buteyko Therapeuten Nederland

De BTN is een beroepsorganisatie en heeft drie belangrijke taken:


  • Kwaliteitsbewaking (o.a. via bijscholing, een klachtencommisie, en de verdere ontwikkeling van Buteyko materialen voor cursisten  zoals een binnenkort te lanceren cursistenwebsite).

  • Belangenbehartiging (de BTN komt op voor de belangen van haar leden. Zo is ze een centraal aanspreekpunt voor anderen werkzaam in de medische wereld, zoals patiéntenorganisaties en beroepsverenigingen).

  • Marketing (de BTN zet zich in om de Buteyko Methode in het algemeen, en de BTN in het bijzonder, meer bekendheid te geven. een belangrijk middel daarbij is de centrale website www.buteykotherapeuten.nl

Na het volgen van Blok 1, 2 en 3 (de eerste 7 opleidingsdagen) kan je lid worden van Buteyko Therapeuten Nederland (BTN).


Therapeuten die aangesloten zijn bij de BTN herken je aan dit logo.Aangesloten bij Buteyko Therapeuten Nederland