De Controle Pauze

De Controle Pauze

Buteyko heeft in de 60-er jaren een eenvoudige test ontwikkeld waarmee je kan bepalen of je te veel ademt. Het heet de Controle Pauze (CP).

Zo doe je een Controle Pauze:

  • Je zit een tijdje rustig op een stoel. Je ademhaling en hartslag zijn normaal.
  • Na een normale uitademing stop je met ademen. Knijp hierbij je neus dicht (je hebt je mond al dicht).
  • Zodra je de eerste aandrang tot ademen voelt, laat je de neus los, en begint weer te ademen.

De tijd dat je je adem stopte, is de Controle Pauze (CP).
De Controle Pauze meten

Let op! Het gaat is geen test om te kijken hoe lang je je adem kan inhouden. De CP wordt verkeerd gemeten wanneer je na afloop, door dieper te ademen, moet herstellen. De CP vraagt geen wilskracht, en kost geen inspanning.

De uitslag

Buteyko heeft in zijn laboratorium het verband tussen (1) de Controle Pauze en (2) het MinuutVolume (de totale hoeveelheid lucht die per minuut de longen in- en uitgaat) gemeten.

Een hoge CP betekent een rustige ademhaling. Een lage CP betekent een diepe, zware ademhaling.

Hieronder zie je Buteyko’s tabel.

Veel mensen komen een cursus binnen met een Controle Pauze van rond de 10-15 seconden. Met behulp van de Buteyko Methode gaat de CP stap voor stap omhoog. Tegen de tijd dat een Controle Pauze verdubbeld is, heeft iemand ongeveer de helft van je ademhaling afgehaald.

Cartoon Wat is je Controle Pauze


Reactie plaatsen